GGZ

Aangesloten Praktijken
Centrum voor Gezinsbehandeling
Contactgegevens
Centrum voor Gezinsbehandeling
Spuiboulevard 234
3311 GR Dordrecht
T: 078 8 200 290
E: info@cgbdrechtsteden.nl
W: www.cgbdrechtsteden.nl
Leeftijd doelgroep
3-65 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
NVRG
NIP
LVVP
NVP
VKJP
Specialismen
Systeemtherapie voor gezinnen
Kinderpraktijk Heijligers/Treep
Contactgegevens
Kinderpraktijk Heijligers/Treep
Reeweg Oost 71
3312 CL Dordrecht
T: 078-6390705
E: info@kinderpraktijkdordrecht.nl
W: www.kinderpraktijkdordrecht.nl
Leeftijd doelgroep
0-23 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Orthopedagoog-generalist
Dyslexiespecialist
Logopedist
Psycholoog NIP Orthopedagoog NVO
Speltherapie
Lid NVO, NIP, Kwaliteitsinstituut Dyslexie
Specialismen
Dyslexie ook volgens vergoede zorg
Autisme
Hoge en lage intelligentie
ADHD
Angststoornissen
Seksueel misbruik
Rouwverwerking
Selectief mutisme
Echtscheidingsproblematiek
Schoolgerelateerde vragen
Opvoedingsgerelateerde vragen
Kind en Consult
Contactgegevens
Kind en Consult
Giessenland 65
4223 MZ Hoornaar
T: 0183 58 98 95
E: info@kindenconsult.nl
W: www.kindenconsult.nl
Leeftijd doelgroep
0 - 18 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
SKJ
NVO
Specialismen
Opvoeding
Jonge kinderen
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Dordrecht
Contactgegevens
Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Dordrecht
Campanula 2a
3317HC Dordrecht
T: 06-19478093
E: r.vanimmerzeel@gmail.com
W: www.kindjeugdpsycholoog.nl
Leeftijd doelgroep
3-23 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
Orthopedagoog
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Psycholoog NIP
EMDR therapeut
lid specialist Vereniging voor Kinder- en Jeugd psychotherapie
Gezins- en relatietherapeut i.o., Symbooldrama therapeut
Speltherapeut
Specialismen
Angst-, stemming- en gedragsstoornissen
Hechtingsproblemen
Trauma's
Medisch onverklaarbare lichamelijke klachten
Zindelijkheidsproblemen
Schoolweigering
Ontwikkelingsstoornissen
Opvoedingsondersteuning
Psychologie Praktijk Smit
Contactgegevens
Psychologie Praktijk Smit
Poldermolen 2
3352 TH Papendrecht
T: 078-6155568
E: info@gzpsycholoogsmit.nl
W: www.gzpsycholoogsmit.nl
Leeftijd doelgroep
18-21, volwassenen
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Gz-psycholoog (BIG/NIP)
Registerpsycholoog/gezondheidzorg
Specialismen
Angsten en fobie├źn
Identiteitsvragen en problemen
Depressieve klachten
Rouwverwerking
Trauma en Posttraumatische stress klachten
Lichamelijke klachten zonder aantoonbare oorzaak
Stemmingswisselingen
Stress, burn-out en overspannenheid
EMDR
Levensfaseproblematiek
Zelfverwezenlijking: persoonlijke groei en ontwikkeling
Relatieproblemen
Kijk!Kinderpraktijk
Contactgegevens
Kijk!Kinderpraktijk
Celebesstraat 56
3312 XD Dordrecht
T: 06-38091357
E: amvanderhoek@kijkkinderpraktijk.nl
W: www.kijkkinderpraktijk.nl
Leeftijd doelgroep
0-16 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-Psycholoog
Kinder & Jeugd psycholoog NIP
Orthopedagoog
Bewegingswetenschapper
Lid Deskundigenbestand Dyslexie NIP/NVO
Specialismen
Verstandelijke/motorische beperkingen
Ontwikkelingsachterstanden
Vroegdiagnostiek
Prematuriteit
Chronische ziekten
Gedragsonderzoek (AD(H)D, ASS)
NAH
Hoogbegaafdheid
Leerproblemen
Passend onderwijs
De Dordtse Praktijk
Contactgegevens
De Dordtse Praktijk
Halmaheiraplein 7
3313 GH Dordrecht
T: 06-11616067
E: DeDordtsePraktijk@gmail.com
W: www.dedordtsepraktijk.nl
Leeftijd doelgroep
4 - 21 jaar en volwassenen
Diagnostiek
Nee
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
Gezins- en relatietherapeut
EMDR therapeut
Specialismen
Gezinsproblematiek
Relatieproblematiek
Adolescenten met depressieve klachten
Traumaverwerking
Trivers Dyslexie Instituut Drechtsteden
Contactgegevens
Trivers Dyslexie Instituut Drechtsteden
Badweg 7
3312 AB Dordrecht
T: 078 6313533
E: m.wiertsema@obdordt.nl
W: www.dyslexieinstituutdrechtsteden.nl
Leeftijd doelgroep
Basisschoolleerlingen groep 4 t/m 8
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Gz-psycholoog NIP
Orthopedagoog Generalist NVO
Eerstelijnspsycholoog
Kinder en Jeugd Psycholoog NIP
Lid Deskundigenbestand Dyslexie van NIP en NVO
Specialismen
Dyslexie Diagnostiek
Gespecialiseerde behandelingen in Dordrecht, Zwijndrecht en de Hoeksche Waard
KJP Drechtsteden
Contactgegevens
KJP Drechtsteden
De Wederik 6
3355 SK Papendrecht
T: 078-6441616
E: info@kjp-drechtsteden.nl
W: www.kjpdrechtsteden.nl
Leeftijd doelgroep
0-23 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
GZ-psycholoog
Psycholoog NIP
Kinder- en jeugd specialist
Orthopedagoog-generalist NVO
Systeemtherapeut
Psychomotoretherapeut
Specialismen
Baby, peuter en kleuterproblematiek
Ontwikkelingsstoornissen
Licht verstandelijk beperkt (LVB)
Hechtingsproblematiek
Angstproblematiek
Depressie
Schoolweigering
Gezinstherapie
Neuroscan
Contactgegevens
Neuroscan
Draai 11
3311 JJ Dordrecht
T: 078-6323636
E: info@neuroscan.nl
W: www.neuroscan.nl
Leeftijd doelgroep
6-60 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
Neurofeedback psycholoog NIP/BCIA
Registerpsycholoog NIP
Specialist gezondheidszorg
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
Specialismen
AD(H)D
Autisme spectrum stoornissen
Behandeling van werkgeheugenproblematiek (Cogmed training)
Orthopedagogische maatschap Strijen
Contactgegevens
Orthopedagogische maatschap Strijen
Molenstraat 19c
3291 EE Strijen
T: 078-6741466
E: omstrijen@xs4all.nl
W: www.omstrijen.nl
Leeftijd doelgroep
2-11 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
Orthopedagoog NVO
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Specialismen
Autisme
ADHD
Hechtingsproblematiek
Seksueel misbruik
Traumatische ervaringen
Angstproblematiek
Gedragsproblemen
Slaapproblemen
Rouwverwerking
Echtscheidingsproblemen
Opvoedingsvragen
Praktijk Inzicht
Contactgegevens
Praktijk Inzicht
Standermolen 71
3352 CJ Papendrecht
T: 078-6412312
E: info@praktijk-inzicht.com
W: www.praktijk-inzicht.com; www.michellehoutman.nl
Leeftijd doelgroep
0-18 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
NVO Orthopedagoog Generalist
EMDR Therapeut (VEN)
lid Stichting Symbooldrama
NatuurlijkSportief coach
Specialismen
Ontwikkelingsproblematiek(ADHD/Autisme)
Angsten
Depressie
Sociaal-emotionele problematiek
Trauma- en rouwverwerking
Ouderrelaties
Ouder-kindrelatieproblematiek
Hechting
Echtscheidingsproblemen
Leefstijlproblematiek
Opvoedingsvragen
Schoolgerelateerde vragen
Indus - actieve hulpverlening
Contactgegevens
Indus - actieve hulpverlening
Krommedijk 69
3312 CE Dordrecht
T: 078-7504407
E: info@indus-actievehulpverlening.nl
W: www.indus-actievehulpverlening.nl
Leeftijd doelgroep
7-23 jaar
Diagnostiek
Nee
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-Psycholoog
Orthopedagoog
Specialismen
Angst-, stemmings en agressieproblematiek
Ouderondersteuning bij o.a. echtscheiding, schoolweigering en opvoedvragen, speciaal voor jongens: actieve behandeling. (PGB-begeleiding bij AD(H)D, ODD en autisme)
Diverse groepstrainingen o.a. Rots en Water
BLG Psychologen
Contactgegevens
BLG Psychologen
Pijlstraat 1
4205 DA Gorinchem
T: 0183-628671
E: info@blgpsychologen.nl
W: http://www.blgpsychologen.nl/
Leeftijd doelgroep
4 - 18 jaar en volwassenen
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
BIG
NVO
NIP
LVVP
VGCt
NVGzP
Specialismen
ADHD
ASS
CGT
Praktijk voor Psychotherapie J. Stam
Contactgegevens
Praktijk voor Psychotherapie J. Stam
Steegoversloot 58
3311 PP Dordrecht
T: 078-6160162
E: -
W: www.praktijkjstam.nl
Leeftijd doelgroep
3-65 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
Psycholoog NIP
Psychotherapeut NVP/NVVP
lid Vereniging van Kinder- en Jeugd psychotherapie
Lid Nederlands Psychoanalytisch genootschap
Specialismen
Psychoanalyse
Psychoanalytische psychotherapie waaronder speltherapie
Vink Psychologisch Centrum
Contactgegevens
Vink Psychologisch Centrum
Houtzaagmolen 111a, unit 2.3
2986 GE Ridderkerk
T: 010 30 22 131
E: info@vinkpc.nl
W: www.vinkpc.nl
Leeftijd doelgroep
3-65 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-psycholoog
orthopedagoog
Specialismen
Psychodiagnostisch onderzoek
behandeling
ouderbegeleiding
Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema
Contactgegevens
Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema
Badweg 7
3312 AB Dordrecht
T: 078-6313533
E: m.wiertsema@obdordt.nl
W: www.kinderenmetleerproblemen.nl
Leeftijd doelgroep
4-60 jaar
Diagnostiek
Ja
Behandeling
Ja
Kwalificaties:
GZ-Psycholoog
Kinder & Jeugd psycholoog NIP
Orthopedagoog-generalist NVO
Lid deskundigenbestand Dyslexie NIP en NVO
Specialist Dyscalculie
EMDR Therapeut (VEN)
Specialismen
Dyslexie onderzoek
Hoogbegaafdheid
Leerproblemen
Sociaal-emotionele problemen
Ontwikkelings- en gedragsproblemen
Depressie
Angsten
Opvoedingsgerelateerde vragen
Traumaverwerking
Rouwverwerking